به گزارش پارس نیوز، «نسلیهان آتاگول» زیر این عکس خودش نوشته بود « دیوانه اما بامزه... اما دیوانه»!

در اینستای ستاره های خارجی چه خبر است؟ (165)