به گزارش پارس نیوز، عباس غزالی با انتشار این عکس نوشت: آدمیزاد فقط با آب و نان و هوا نیست که زنده است... این را دانستم و می‌دانم که آدم به آدم است که زنده است، آدم به عشق آدم زنده است.

AndroidOnlineNewsImage (6)