به گزارش پارس نیوز، بهنوش طباطبایی با انتشار این عکس نوشت: سینما فرهنگ در کنار عزت سینما خدا اگه عزت مى ده اینجورى بده.

AndroidOnlineNewsImage (11)