به گزارش پارس نیوز، جلیل فرجاد با انتشار این عکس نوشت: پارک قیطریه. فصل بهار. 1396.

AndroidOnlineNewsImage