به گزارش پارس نیوز، «نور کورکننده» ساخته گوریندها چادها با موضوع زندگی خواننده مشهور بروس اسپرینگستین در جشنواره ساندنس به نمایش در خواهد آمد.

بروس اسپرینگستین در جشنواره حضور نخواهد داشت و ویدیویی هم برای خوشامدگویی نمی‌فرستد! این درحالی است که سال گذشته در یک نمایش خصوصی او حضور داشت. چادها می‌گوید اسپرینگستین از او خواسته که هیچ چیزی را در فیلم تغییر ندهد. و از نظر او «نورکور کننده» بی نقص است.