به گزارش پارس نیوز، معصومه کریمی نوشت : مدتها بود در قابى قرار نگرفته بودم که قرار باشد از تلوزیون پخش شود، و امروز سر ضبط برنامه#رادیو_شب بودم، امیدوارم قسمتهاى من رو دوست داشته باشید، چون خودِ برنامه بسیار وزین، دوست داشتنى و هنرمندانه است.

اینستاگرام بازیگران 578

معصومه کریمی