به گزارش پارس نیوز، سام درخشانی از گریم جدید خود کار جدیدش منتشر کرد.

سام درخشانی