چین خفاش را عامل پیدایش ویروس کرونا عنوان کرده است. دانشمندان به عامل پیدایش ویروس کرونا مشکوک هستند. گروهی از محققان برای یافتن عامل پیدایش ویروس کرونا راهی چین می شوند. عامل پیدایش ویروس کرونا در هاله ابهام قرار دارد.


به گزارش جام جم آنلاین به نقل از medicalnewstoday، این یافته ها نشان می دهد که حیوانات میانجی اصلی برای انتقال ویروس کرونا به انسان بوده اند.

البته این تحقیقات یک نتیجه دیگر هم داشت. احتمالا شیوع یک بیماری به نام تب خوکی موقعیتی بیماری زا برای بدن ایجاد کرده تا ویروس کرونا در آن رشد کند.

نخستین نظریه درباره انتقال ویروس کووید19 از حیوان به انسان این بود که تصور می شد این ویروس از خفاش های موسوم به نعل اسبی به انسان رسیده است. این ادعا هنوز به قوت خود باقی است. بعد از آن نظریه های دیگری درباره سایر حیوانات همانند پانگولین ها به گوش رسید.

دانشمندان حتی به گورکن ها ، گربه های کوچک و راکون به عنوان ناقلان احتمالی ویروس نگاه کردند.

در کنار تمامی این نظریه ها ، اکنون نظریه تب خوکی مطرح است. یک بیماری که باعث مناسب شدن بدن برای رشد کووید19 و جهش آن و تبدیلش به شکل کنونی است.

نتایج این تحقیقات در مجله ساینس به چاپ رسیده است.