جواد آل حبیب روانشناس بالینی در ارتباط لزوم مراجعه مردم به روانشناسان در یاداشتی چنین می نویسد: امروزی که شاید در بیشتر نقاط جهان، مردم درگیر مبارزه با بیماری کرونا هستند، به‌ ویژه مردم ایران، که باورهای مذهبی برای مبارزه با این بیماری، توانسته او را از هر کشوری و از هر قوم و بومی موفق‌تر کند تا جایی که برای مبارزه با کرونا شاهد جهاد ملی و یکی شدن تمام اقشار مختلف من‌جمله ادرات و ارگانها و همچنین هیئات مذهبی و مساجد هستیم و این یکی از مزیت های مردم ایران اسلامی عزیز است.

 اما نکته مهم، اختلالاتی است که برخی بدان مبتلا شده‌اند. دعواها و اختلافات زناشویی، اختلالات مربوط به وسواس و... به هرحال قدر متقین از همه این اتفاقات، این است که ما بیش از پیش به حضور روانشناسان در زندگی خود در این روزهای کرونایی نیاز داریم.

موسم کرونا

جواد آل حبیب کارشناس ارشد روانشناس بالینی در ارتباط موسم کرونا و پاین روزهای کرونایی تاینچنین می نگارد: شکی نیست که روزهای کرونایی به پایان خواهد رسید؛ اما عوارض آن نه تنها خواهد ماند بلکه بر روی نسل‌‌ها نیز تاثیر خواهد گذاشت. عوارضی از قبیل اختلافات خانوادگی، اختلالات وسواس، شک و ... لذا عزم ملی لازم است تا با مسیرهای قانونی رورد هرچه بیشتر روانشناسان را در زندگی مردم پررنگ نماییم. همانگونه که پس از جنگ جهانی اول شاهد این جریان و موفقیت با حضور این قشر از جامعه هستیم.

مبتلایان به کرونا چند دسته اند؟

این روانشناس و مشاور خانواده در این رابطه این چنین تحلیل می کند: مردمی که با ویروس کووید 19 روبرو شدند؛ مردمی بودند که در چند دسته قرار می گیرند:

اول کسانی بودند که همیشه بهداشت را رعایت می‌کردند؛

دوم کسانی که نسبت به رعایت بهداشت تا این سطح اهمیت خاصی نمی دادند؛

سوم کسانی که بهداشت را رعایت می‌کردند اما وسواس نیز در فکر، عمل و رفتار آن‌ها قابل مشاهده بود.

قدر متیقن از همه این دسته‌ها این است که مردم خطر بیماری کرونا را با تمام وجود خود حس کردند، کسانی که خود یا خانواده‌ ایشان بدان مبتلا شدند؛ یا افرادی که عزیزان خود را در این بیماری از دست دادند؛ از این‌رو حساسیت نسبت به کرونا بیشتر و جدی‌تر شد؛ تا جاییکه استفاده از پول ممنوع، مصافحه و تماس‌های دستی قطع، اجتماعات و نمازهای جماعت تعطیل، استفاده از دستکش، محلول‌های ضدعفونی به اوج رسید و نگاه به افراد و اشیاء نگاه تشکیکی و شکّاکانه گردید و این جمله بین همگان رواج یافت که: همه چیز کرونا داره .

فواید کرونا

این روانشناس بالینی و مشاور خانواده در ارتباط فواید کرونا اینچنین می نویسد: هر اتفاقی دو رو دارد. یک روی بد و روی دیگر روی خوب است. کرونا نیز همچنین است. البته منکر فواید این بیماری نیستیم از جمله: اتحاد و یکدلی مردم برای ریشه‌کن کردن بیماری، استفاده از فن‌آوری و تکنولوژی، مقابله با بحران، توجه جدی‌تر به مساله بهداشت و... اما باید بدانیم ارمغان این ویروس منحوس پس از پایان آن، پرداختن و حل مشکلات زناشویی و اختلافات خانوادگی، پرداختن به مشکلات و اختلالاتی هم‌چون وسواس، شک و ... در تمام اقشار مردم به ویژه پسرها و خانم‌ها خواهیم بود و نیاز به عزم ملی و استفاده از روانشناسان به ویژه روانشناسان بالینی، مشاوران خانواده و متخصصان اسلامی خواهیم داشت.

https://instagram.com/alehabib.javad