دکترمحمدرضا مهراسبی دکتری بهداشت محیط و رئیس دانشکده بهداشت استان دریکصد و بیست و دومین ویژه برنامه عافیت ارتباط مستقیم استودیو سلامت با شبکه اشراق گفت: بهداشت محیط یعنی کنترل و اندازه گیری عواملی  که در محیط زیست می توانند سلامتی انسان را به خطر می اندازند، اکثر بیماری های عفونی ویروسی در محیط منتشر می شوند و از  محیط وارد بدن فرد می شوند بهداشت محیط نقش بسیار مهمی  در کنترل این بیماریها و از جمله بیماری کرونا ویروس دارد.

وی درموردنقش بهداشت محیط در کنترل ومهار ویروس کرونا افزود:  راههای انتقال مختلف است ولی دو راه اهمیت ویژه ای دارد یکی از راه قطرات تنفسی است که افراد هنگام صحبت کردن از اهسته صحبت کردن تا بلند صحبت کردن، عطسه و سرفه از دهان خارج می شوند؛ بعضی از این قطرات حاوی میلیونها ویروس هستند که بلافاصله ممکن است بعد از خروج از دهان ته نشین شوند بعضی از این ها ممکن است بسیار کوچک باشند که به اندازه یک دهم میکرون باشند؛ قطرات ریز ته نشین نمی شوند و در هوا معلق باقی می مانند و فردی که تنفس می کند ذرات را از طریق هوا وارد بدن می کند.

دکترمهراسبی تصریح کرد: ماسکها هر چند قطرات درشت را می گیرند ولی قطرات بسیار ریز را نمی توانندبگیرند؛ بهترین روش در این زمان  فاصله گذاری است که یکی از بهترین روشهای انتقال ویروس است؛ درفضاهای بسته که انتقال هوا وجود ندارد احتمال ماندن قطرات وجود دارد و همین  باعث انتقال ویروس می شود.

وی افزود: تجمع افراد در محیط های دربسته  اگر از فاصله هم کم باشد احتمال آلودگی بسیار زیاد است و به همین دلیل آلودگی افراد در دورهمی های خانودگی  بیشتر است؛  راه دوم از طریق سطوح آلوده شده است که با  شستن مداوم دستها و ضد عفونی سطوح می توان از انتقال بیماری جلوگیری کرد.

رئیس دانشکده بهداشت افزود: بهتر این است که در محیط های بسته جریان هوا و تهویه مناسب وجود داشته باشد.

وی در مورد محلول مناسب برای ضد عفونی سطوح مختلف نیز گفت: وایتکس محلول خوبی برای ضد عفونی ست؛  ماده اصلی وایتکس، کلر است کلر ماده سرطان زاست باید دقت شود در هنگام کار با آن  از دستکش و ماسک استفاده کنیم.

دکترمهراسبی در مورد میزان استفاه از محلول وایتکس برای ضدعفونی سطوح مختلف گفت: سه محلول یکی محلول نیم درصد یعنی یک پیمانه وایتکس با ۹ پیمانه اب محلول که نیم درصد ساخته می شود که محلول مادر نامیده می شود؛ این محلول برای ضد عفونی جاهای فوق العاده کثیف می استفاده می شود. محلول دیگر از دو پیمانه محلول مادر با ۸ پیمانه آب ساخته می شود که برای جاهایی مانند کف آشپزخانه و ورودی،  منزل و آسانسور میتوان استفاده کرد  و برای سطوحی که زیاد کثیف نیست برای روز کابینت و دستگیره می توان از یک پیمانه محلول مادر با ۹ پیمانه آب مخلوط شود این محلولها باید بعد از نیم ساعت استفاده کنیم چون کارایی خود را از دست می دهند .