مرجان پلوئی، روانشناس درباره وسواس اظهار کرد: حتما در طول زندگی خود با فردی روبرو شده اید، با اینکه دست هایش را کاملا شسته, اما دوباره دستانش را می شوید. بار‌ها و بار‌ها گمان می‌کند، ممکن است دوباره آلودگی از دستانش پاک نشده باشد. شاید شما تعجب کنید، اما فردی که وسواس دارد افکار سمج، اعمال و تشریفات وسواسی دارد، که بیشتر وقت خود را پر می‌کند و باعث می شود عملکرد روزانه اش مختل شود.

او افزود: فردی که وسواس دارد  به تنهایی نمی‌تواند این بیماری را درمان کند و نیاز به یک  روان شناس دارد. اگر فرد نسبت به بیماری خود بینش داشته باشد، در درمان نیز موفق تر خواهد بود.

پلوئی گفت: در روان درمانی رویکرد شناختی رفتاری کمک کننده است, چراکه  در این رویکرد افکار و باور‌های ناکارآمد را فرد با کمک روان شناس شناسایی کرده وافکار و رفتار منطقی را طی مدت زمان وانجام تکالیف جایگزین می‌کند.

این روانشناس ادامه داد: فردی که وسواس عملی دارد اعمال تکراری انجام می‌دهد تا از اضطراب خود بکاهد. یکی از وظایف متخصص درمان این اختلال، یافتن ریشه این اضطراب است که امروز در زندگی فرد به این شکل خود را نشان داده است.

او با اشاره به رفتارهای اطرافیان شخص وسواسی بیان کرد:  وقتی فرد وسواسی وارد مسیر درمان می‌شود، بسیار مهم است که آن  را تشویق کنند. در ایجاد این اختلال سابقه خانوادگی و وراثت یکی از عوامل بروز بوده همچنین سبک فرزند پروری ناکارآمد بسیار موثر است.

این روانشناس بیان کرد: از دیگر عوامل وسواس می شود به کمبود نوروترانسمیتر سروتونین نیز در بدن فرد  اشاره کرد که در صورت تشخیص پزشک دارو تجویز می کند. 

او درباره انواع مختلف وسواس ادامه داد: در توضیح وسواس می‌توان به نوع‌های مختلف از جمله وسواس در مورد فکر کردن مداوم در مطلوب یا نامطلوب بودن مسائل روزمره به صورت تکراری و تاثیر بر عملکرد فرد، توجه بیش از اندازه به نظم و ترتیب و موارد دیگر اشاره کرد.