پزشکان می گویند این افراد علی رغم کمبود اکسیژن در خون، احساس چابکی دارند و از این رو آنها را “هایپوکسیک خوشحال” می نامند، چرا که به راحتی قادر به صحبت کردن و نفس کشیدن هستند.

اما این عارضه را نه تنها خود شخص مبتلا، بلکه کادر درمان هم نمی توانند به سادگی تشخیص بدهند مگر آنکه، شخص را مورد آزمایش خون قرار دهند. افراد مبتلا به این عارضه دچار علائمی از جمله گیجی و خواب آلودگی می شون که به سرعت نمی تواند زندگی انها را تهدید کند، اما در صورت عدم درمان ضمن تشدید عوارض کووید 19 موجب آسیب مغزی در شخص می شود.

در مورد این که چرا برخی بیماران با وجود کمبود اکسیژن در خون احساس چابکی می کنند، گفته شده که این موضوع به تبادل گازها در ریه ها و امکان خروج دی اکسید کربن از بدن مربوط می شود و از این رو بیمار احساس کمبود اکسیژن نمی کند.

پزشکان توصیه می کنند که باید افراد در معرض خطر کووید 19 یا مبتلا به آن با یک وسیله ارزان قیمت به نام پالس اکسیمتر از نظر احتمال کمبود اکسیژن خاموش در خون بررسی شوند تا بیماری آنها وخامت پیدا نکند. این دستگاه که دور انگشت قرار داده می شود، میزان اکسیژن خون و ضربان قلب را اندازه گیری می کند.