به گزارش پارس نیوز، 

 وحید مفید افزود: شیرهای کم چرب به دلیل داشتن پروتئین، فسفر و ویتامین D به شیرهای پرچرب ترجیح داده شده اند اما در یک بررسی جامع در جمعیت آماری مطلوب نشان داده شده که مصرف شیرهای پرچرب نه تنها مخاطره و ضرری برای سلامت بدن ندارد بلکه موجب افزایش کلسترول خوب (HDL) نیز در بدن می شود.

وی اضافه کرد: اکنون توصیه به مصرف لبنیات پرچرب می شود اما این به آن معنا نیست که محصولات خیلی پرچرب مانند ماست خامه ای با هفت درصد چربی مصرف شود.منظور از مصرف شیرپرچرب، شیر کامل گاو با 3.2 درصد چربی و در مجموع لبنیاتی است که میزان چربی آنها معادل چربی کامل گاو باشد، البته شیر کامل گاو در اروپا، 4 تا 4.2 درصد چربی دارد.

مدیرکل نظارت بر فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو تاکید کرد: لبنیات با چربی 3.2 درصد خطری برای سلامت ندارد.

مفید تصریح کرد: زمانی میزان تولید شیرهای کم چرب از میزان مجموع کل شیرها، 20 تا 30 درصد بود اما با تبلیغات و توصیه های وزارت بهداشت نسبت میزان تولید لبنیات کم چرب در کارخانه ها 30 تا 40 درصد افزوده شد و میزان تولید لبنیات پرچرب 60 تا 70 درصد کل بازار لبنیات است.