به گزارش پارس نیوز، 

آیا می توان خونگیری به روش علمی و امروزی را جایگزین مناسبی برای حجامت تلقی کرد.

حجامت در طب امروز جایگاه خاصی ندارد و خونگیری به شکل علمی، می تواند جایگزین مناسبی برای آن باشد، گفت: بر همین اساس، بهتر است دامن جامعه از شائبه پرهیز از علم پاک بماند.

حجامت اگر به معنای امروزی، آن طور که در علم روز و به شکل علمی اتفاق می افتد، با محاسبه وضعیت جسمی فرد خون دهنده و به صورت کاملا ضد عفونی و مصون ماندن از انتقال هر گونه بیماری باشد، قابل قبول است و اگر غیر از این باشد و بخواهیم آن را تقدیس بکنیم، کار دقیقی نکرده ایم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به تغییر شکل بسیاری از روشهای درمانی و طبابت در جهان امروز، اظهار داشت: روش غیر علمی خونگیری که بر اساس باورهای مردم باشد و بخواهد از این طریق کسب درآمد ایجاد کند و به آن صبغه مذهبی نیز بدهیم، کار شایسته ای نیست.

هر زمان تحقیقات علمی در زمینه حجامت اثبات شد که می تواند روش خاصی از درمان به این صورت انجام شود، تعصب خاصی نداریم و می پذیریم