به گزارش پارس نیوز، 

 عزت اله گل علیزاده اظهار کرد: هم اکنون 42 میلیون نفر از جمعیت کشور زیرپوشش سازمان بیمه سلامت هستند که با این میزان افزایش،11 میلیون نفر به طور رایگان تحت پوشش قرار گرفته و تعرفه‌های پرداختی به پزشکان مقیم در بیمارستان‌ها افزایش پیدا کرد.

وی تصریح کرد: ارتقاء کیفیت خدمات در کنار مدیریت منابع و مصارف از جمله اهداف مهم و استراتژیک سازمان بیمه سلامت است که باید بر اجرای صحیح آن تاکید کرد تا بتوان بیمه درمانی را به ویژه در مناطق و روستایی کشور ادامه داد.

قائم مقام مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در امور استان‌ها تاکید کرد: دولت بنا ندارد سطح و بسته خدمات درمانی را برای روستاییان و مناطق محروم کشور با وجود مشکلات مالی کاهش دهد. چون این خدمات تعطیل بردار یا کم شدنی نیستند.

گل علیزاده افزود: اهداف و برنامه‌های بیمه سلامت باید به گونه ای انجام شود که آسیبی از نظر کیفیت و کمیت به بیمه شدگان وارد نشود. دانشگاه‌های علوم پزشکی، جامعه پزشکی و سازمان‌های نظام پزشکی و انجمن‌های علمی، می‌توانند در تدوین پروتکل‌های درمانی با سازمان بیمه سلامت در جهت مدیریت بهینه هزینه مشارکت نمایند.