مردانی، متخصص بیماری‌های عفونی:

ویروس کرونا روی لباس ۶ تا ۱۲ ساعت زنده می‌ماند و اصلا لازم نیست لباس‌ها زیاد شسته شوند. پس از ورود به خانه لباستان را به جارختی آویزان کنید، با گذشت چند ساعت اثری از ویروس روی لباس نخواهد ماند.

اگر ۸۰ میلیون ایرانی بخواهند هر شب لباسهای خود را بشویند، ما با بحران آب روبرو خواهیم شد. این موضوع خیلی جدی است و ممکن است تابستان بدی داشته باشیم.