به گزارش پارس نیوز، 

این اشتباهات در لباس پوشیدن شما را قد کوتاه تر نشان می دهد!توجه کنید که تیتر پست گفته کوتاه تر نه کوتاه ! چون هم قد مارتین فریمن بودن اصلا هم چیز بدی نیست اینجا راجع به این حرف میزنیم که چه چیزهای شما را کوتاه تر از قد معمولی تان نشان می دهند. در اینجا 6 مورد فاحش را که شما را قد کوتاه تر نشان می دهند آورده ایم. بیش از حد بلند بودن قسمتی از کفش که روی پای شما را می پوشاند قدتان را کوتاه تر نشان می دهد.یکی از راه ها این است که خط عمودی پاهای شما بیشتر باشد یعنی پوست شما بیشتر دیده شود. طبق عکس زیر اگر کفش شما روی پای شما را بپوشاند شما کوتاه تر به نظر می رسید، در حالی که اگر مقدار بیشتری از پای شما بیرون از کفش باشد بلندی قد شما حفظ می شود.

اصول لباس پوشیدن برای بلند تر به نظر رسیدن

-یکی از راه ها این است که خط عمودی پاهای شما بیشتر باشد یعنی پوست شما بیشتر دیده شود.دامن های بلند، قد شما را کوتاه تر نشان می دهد. سعی کنید دامن شما کوتاه باشد البته نه در حدی که توهین به اطرافیان محسوب شود، مثلا در جشن ها، همچنین آستین لباس شما بلند باشد. اگر دامن شما خیلی بلند باشد و آستین هایتان کوتاه در این صورت کوتاه تر دیده می شوید.

-اگر دامن شما خیلی بلند باشد و آستین یتان کوتاه در این صورت کوتاه تر دیده می شوید. لباس پوشیدن با رنگ های متضاد و متفاوت شما را کوتاه قدتر نشان می دهد.

-دو رنگ بودن لباس باعث ایجاد خطای دید می شود. کیف های بزرگ قد شما را کوتاه تر نشان می دهد. اندازه کیف نیز در این مقایسه مهم است، کیف بزرگ علاوه بر این که برای کمر شما خوب نیست، می تواند باعث شود شما قد کوتاه تر به نظر برسید.

-موهای بیش از حد بلند باعث می شود قد کوتاه تر به نظر برسید. کلید بلند قد بودن دیده شدن پوست بیشتر شما در همه بخش های بدن است. یکی از اشتباهات رایج پوشاندن گردن است که مانند میله ای زیر صورت قرار دارد. موهای بلندی که روی گردن بیفتد باعث می شود کمی قد کوتاه تر به نظر برسید.

-موهای بلندی که روی گردن بیفتد باعث می شود کمی قد کوتاه تر به نظر برسید. اگر شلوار گشاد شما روی کفش را نپوشاند، قد شما را کوتاه تر نشان می دهد. اولا نمی گویم کلا شلوار دامنی را کنار بگذارید، دوما شلوار گشاد شما باید حتما روی کفش شما را بپوشاند و تا مچ نیاید. اگر این کار را نکنید مانند این است که فاصله کمر شما تا کف زمین کمتر به نظر می رسد و باعث کوتاه تر شدن می شود. همچنین یکی از مزیت های آن این است که شلوار شما روی کفش را می پوشاند و کسی متوجه نمی شود که کفش پاشنه بلند به پا دارید.