پنج قلوهای زیبا دوست داشتنی هستند. پنج قلوهای زیبا بسیار کوچک هستند. پنج قلوهای زیبا در بیمارستان بستری هستند. مادر پنج قلوهای زیبا به آنها رسیدگی میکند.


یک زن ۲۹ ساله اهل روستای جویم شهرستان لارستان، یکشنبه گذشته ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۰ در ماه هشتم بارداری خود به بیمارستان حضرت زینب(س) شیراز مراجعه کرد و پس از معاینات پزشکی به دلیل درد شدید مورد جراحی سزارین قرار گرفت.

این بانو در دومین تجربه بارداری‌اش ۵ قلو (۴ پسر و یک دختر) با وزن‌های بین یک تا یک و نیم کیلوگرم به دنیا آورد که اکنون نوزادان به جهت افزایش وزن و مراقبت در بیمارستان نگهداری می‌شوند اما هیچ‌یک مشکل درمانی و پزشکی ندارند.

نجیب، رئیس بیمارستان حضرت زینب(س) شیراز درباره تولد این نوزادان گفت: با توجه به اینکه شغل پدر این ۵ قلو‌ها کارگری است، خیرین و نیک‌اندیشانی که متقاضی کمک و حمایت به این خانواده و نوزادان هستند به مددکاری بیمارستان حضرت زینب(س) شیراز مراجعه نمایند.

محمدرضا فربود
قل پنجم ( قل E ) در بخش مراقبت های ویژه نوزادان ( NICU 4 ) زیر دستگاه فتوتراپی جهت درمان زردی / بیمارستان حضرت زینب(س) شیراز ۱
قل پنجم ( قل E ) در بخش مراقبت های ویژه نوزادان ( NICU 4 ) زیر دستگاه فتوتراپی جهت درمان زردی / بیمارستان حضرت زینب(س) شیراز ۲
قل پنجم ( قل E ) در بخش مراقبت های ویژه نوزادان ( NICU 4 ) زیر دستگاه فتوتراپی جهت درمان زردی / بیمارستان حضرت زینب(س) شیراز ۳
پرستار بخش مراقبت های ویژه نوزادان ( NICU 4 ) کلاهک اکسیژن را روی قفسه سینه و سر نوزاد قل چهارم ( قل D ) قرار می دهد. ۴
قل چهارم ( قل D ) / بخش مراقبت های ویژه نوزادان ( NICU 4 ) بیمارستان حضرت زینب(س) شیراز ۵
پرستار بخش مراقبت های ویژه نوزادان ( NICU 4 ) از طریق لوله معدی به قل پنجم ( قل E ) شیر می دهد. / بیمارستان حضرت زینب(س) شیراز ۶
دکتر و پرستار بخش مراقبت های ویژه نوزادان ( NICU 4 ) از سر یا مغز قل چهارم ( قل D ) سونوگرافی می گیرند./ بیمارستان حضرت زینب(س) شیراز ۷
دکتر بخش مراقبت های ویژه نوزادان ( NICU 4 ) از سر یا مغز قل پنجم ( قل E ) سونوگرافی می گیرد./ بیمارستان حضرت زینب(س) شیراز ۸
دکتر بخش مراقبت های ویژه نوزادان ( NICU 4 ) از سر یا مغز قل پنجم ( قل E ) سونوگرافی می گیرد./ بیمارستان حضرت زینب(س) شیراز ۹
دکتر بخش مراقبت های ویژه نوزادان ( NICU 4 ) قل پنجم ( قل E ) را معاینه می کند./ بیمارستان حضرت زینب(س) شیراز ۱۰
دکتر بخش مراقبت های ویژه نوزادان ( NICU 4 ) قل چهارم ( قل D ) را معاینه می کند./ بیمارستان حضرت زینب(س) شیراز ۱۱
قل دوم ( قل B ) / بخش مراقبت های ویژه نوزادان ( NICU 3 ) بیمارستان حضرت زینب(س) شیراز ۱۲
قل سوم ( قل C ) / بخش مراقبت های ویژه نوزادان ( NICU 2 ) بیمارستان حضرت زینب(س) شیراز ۱۳
قل یکم ( قل A ) دختر / بخش مراقبت های ویژه نوزادان ( NICU 1 ) بیمارستان حضرت زینب(س) شیراز ۱۴
قل یکم ( قل A ) دختر / بخش مراقبت های ویژه نوزادان ( NICU 1 ) بیمارستان حضرت زینب(س) شیراز ۱۵
قل یکم ( قل A ) دختر / بخش مراقبت های ویژه نوزادان ( NICU 1 ) بیمارستان حضرت زینب(س) شیراز ۱۶
قل یکم ( قل A ) دختر در بخش مراقبت های ویژه نوزادان ( NICU 1 ) زیر دستگاه فتوتراپی جهت درمان زردی / بیمارستان حضرت زینب(س) شیراز ۱۷
قل یکم ( قل A ) دختر زیر دستگاه انکوباتور ( یک محیط بسته است که در ان دما و رطوبت کنترل می شود ) / بخش مراقبت های ویژه نوزادان ( NICU 1 ) بیمارستان حضرت زینب(س) شیراز ۱۸
دکتر بخش مراقبت های ویژه نوزادان ( NICU 1 ) در مورد وضعیت قل یکم ( قل A ) دختر به مادر توضیح می دهد. / بیمارستان حضرت زینب(س) شیراز ۱۹
مادر قل یکم ( قل A ) دختر را در بخش مراقبت های ویژه نوزادان ( NICU 1 ) از پشت دستگاه انکوباتور به نوزادش نگاه می کند./ بیمارستان حضرت زینب(س) شیراز ۲۰
مادر قل چهارم ( قل D ) را در بخش مراقبت های ویژه نوزادان ( NICU 4 ) در آغوش گرفته است. / بیمارستان حضرت زینب(س) شیراز ۲۱
مادر قل چهارم ( قل D ) را در بخش مراقبت های ویژه نوزادان ( NICU 4 ) در آغوش گرفته است. / بیمارستان حضرت زینب(س) شیراز ۲۲
قل پنجم ( قل E ) در بخش مراقبت های ویژه نوزادان ( NICU 4 ) زیر دستگاه فتوتراپی جهت درمان زردی / بیمارستان حضرت زینب(س) شیراز ۲۳
مادر قل پنجم ( قل E ) را در بخش مراقبت های ویژه نوزادان ( NICU 4 ) نگاه می کند./ بیمارستان حضرت زینب(س) شیراز ۲۴
مادر قل پنجم ( قل E ) را در بخش مراقبت های ویژه نوزادان ( NICU 4 ) نگاه می کند./ بیمارستان حضرت زینب(س) شیراز ۲۵
قل پنجم ( قل E ) / بخش مراقبت های ویژه نوزادان ( NICU 4 ) بیمارستان حضرت زینب(س) شیراز ۲۶