تتوی یک خلافکار حاشیه ساز شد. تتوی یک خلافکار در داخل دهانش انجام شده است. تتوی یک خلافکار کاملا مشخص نیست.


سومین مرحله از طرح اقتدار با دستگیری ۱۲۰ نفر از اوباش، عاملان شرارت، نزاع، مزاحمان نوامیس، حاملان سلاح غیرمجاز، اوباش موادفروش و گردانندگان مراکز قمار با حضور سردار حسین رحیمی، رییس پلیس پایتخت برگزار شد.