به گزارش پارس نیوز، 

این بار یک طراح به‌نام «دلووی» خالکوبی‌هایش را روی بدن خوک‌های خانگی انجام داده است.این هنرمند Artist می‌گوید خوک‌ها را با توجه به خالکوبی هایشان به قیمت خوبی می‌خرند و پس از مرگ خوک پوست خالکوبی‌اش نیز به‌عنوان طرحی به یاد ماندنی در قاب تابلونگهداری می‌شود.