گذرنامه‌های کرونایی با شیوع کرونا بوجود آمدند. در گذرنامه‌های کرونایی میزان واکسیناسیون افراد علیه کووید 19 نشان داده می شود.


اخیرا تصویری عجیب از گذرنامه‌های کرونایی شهروندان اروپایی با قابلیت ۸ دوز واکسن منتشر شده. این در حالی ست که تا کنون در کشورهای مختلف نهایتا سه دز واکسیناسیون انجام شده است.