جاده گردشگری اسالم به خلخال که لقب رؤیایی‌ترین جاده جنگلی ایران را به خود اختصاص داده است در شمال کشور قرار دارد و شهر اسالم در استان گیلان را به شهر خلخال در استان اردبیل متصل می‌کند.

نیمی از این مسیر ۷۰ کیلومتری جاده گردشگری اسالم به خلخال جنگل و بخشی دیگر ییلاقات تالش است.