مسکو پس از چند روز گرمای بی‌سابقه، توسط بادهای هولناک و طغیان سیلاب ، خسارات بسیاری دید.

ویران شدن پشت بام‌ها، خوردن صاعقه به ترانسفورماتور‌های برق، اختلال در سیستم مترو و تاخیر در پروازهای پایتخت روسیه، بخشی از حوادث رخ داده است.