شیرهای دریایی یکی از حیوانات محبوب در سیرک‌ها یا نمایش‌های دریایی هستند.

در فیلم زیر، شیر دریایی را مشاهده می کنید که در حال دراز و نشست رفتن است.

حجم ویدیو: ۶.۱۵M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۲۹