گربه موجود بسیار حیرت‌ انگیزی است، برخی از  آنها حتی قادرند با مهارت‌های ویژه خود، از دیوار صاف هم بالا بروند.