هونان استانی در مرکز شرقی چین است که در قسمت پایین رودخانه شیانگ‌جیانگ که از رودخانه یانگ‌تسه منشعب می‌شود، قرار دارد.

این رودخانه یکی از ترسناک‌ترین رودخانه‌های جهان و چین است.