در باغ وحش ملی واشنگتن، یک شیر ماده شروع تمیز کردن توله‌هایش می‌کند اما یکی از آنها را به صورت تصادفی به آب می‌اندازد. توله شیر از این حرکت مادرش ناراحت شده و به طرز خنده‌داری با مادر قهر می‌کند.