به گزارش پارس نیوز، 

ساعتی بعد تماس گرفته و ۴ ماشین به سراغمان آمد و ما را به منزل آقای "طارق الخیکانی" بردند. در آنجا به بهترین نحو از ما پذیرایی شد و برای استراحت اسکان دادند. آقای وزیر هم ساعتی در بین ما حضور یافت و صمیمانه به گفت و گو پرداخت.2374764

اسکان زائران ایرانی در خانه وزیر عراقی

 

اسکان زائران ایرانی در خانه وزیر عراقی

 

 

 

 

 

اسکان زائران ایرانی در خانه وزیر عراقی

اسکان زائران ایرانی در خانه وزیر عراقی