به گزارش پارس نیوز، 

فرزند رهبری،رضا رشیدپور و رئیس اطلاعات سپاه در یک مراسم ختم+عکسproxy-this-arg

 

فرزند رهبری،رضا رشیدپور و رئیس اطلاعات سپاه در یک مراسم ختم+عکس