سراج24- نماهنگ زیبای خوب ترین خاک منتشر شده است. بنا بر این گزارش، این نماهنگ با صدای پویان اعتصامی و به همت مرکز موسیقی مأوا تولید شده است.

ایران تو مهر مادرانه ای/ایران تو عشق بی کرانه ای /ایران ای جان شیرینم /نامت سرود عاشقانه ام/بر لب نفس نفس ترانه ام/ایران ای عشق دیرینم