همیشه در مواقع شروع امتحانات بعضی از دانش آموزان راحت طلب به جای درس خواندن از ترفند هایی برای تقلب کردن استفاده می کنند تا با این روش به خیال خود نمرۀ بهتری بگیرند اما گاهی این رفتار تبدیل به یک اتفاق عجیب با ریسک بالا می شود چنانچه اقدام عجیب یک پسر چینی برای کمک به دوست خود در امتحانات، از طریق پوشیدن لباس دخترانه برایش دردسر ساز شد و تلاش او راه به جایی نبرد.

"ایان زهدیموف" جوان 20 ساله چینی، برای اثبات علاقه خود، لباس مدرسه دختران را به تن کرد و پس از گذاشتن موی مصنوعی به جلسه امتحان رفت.

او پس از آن که از سوی ناظران جلسه امتحان شناسایی شد، اعتراف کرد به دلیل آنکه دوستش نتوانست خود را برای امتحان آماده کند، به جای او در جلسه امتحان شرکت کرد؛ اما با وجود تغییرات در چهره و پوشیدن لباس دخترانه نتوانست صدا و ظاهر مردانه خود را پنهان کند.

ایان به دلیل این کار 2000 دلار جریمه شد.

 

منبع: منیبان