تمبر هندی دارای ویتامین محلول در چربی است، که برای حفظ سلامت چشم شما بسیار مهم است و علاوه بر این خطر ابتلا به تخریب و آب مروارید وابسته به سن را کاهش می دهد. این ترکیباتی است که از چشم شما در برابر خشک شدن دفاع می کند. نوشیدن آب تمبر هندی بوجود آمده توسط جوشاندن آن در آب ممکن است شما را از التهاب چشم باز دارد.

تمبر هندی دارای ویتامین محلول در چربی است، که برای حفظ سلامت چشم شما بسیار مهم است و علاوه بر این خطر ابتلا به تخریب و آب مروارید وابسته به سن را کاهش می دهد. این ترکیباتی است که از چشم شما در برابر خشک شدن دفاع می کند. نوشیدن آب تمبر هندی بوجود آمده توسط جوشاندن آن در آب ممکن است شما را از التهاب چشم باز دارد.

منبع:کارگر آنلاین