زمانی که صحبت از سلامتی می‌شود چندان به یاد مراقبت از مغز مان نمی‌افتیم، اما برای اینکه سلامت این قسمت مهم بدن را حفظ کنیم باید از ۸ عادت مخرب پرهیر کنیم.

​عادات غلط