رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ گفت: مدتی پیش ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از قصد سوداگران مرگ برای قاچاق مواد مخدر در پوشش لباس عروس به یکی از کشورهای اروپایی با خبر شده و با هماهنگی که با مقام قضایی انجام داده شد، این لباس عروس را قبل از ارسال پستی به یکی از کشورهای اروپایی شناسایی و ضبط گردید