مصرف انرژی ساختمان‌های اداری به خصوص در بازه زمانی ۱۱ صبح تا ۴ بعد از ظهر بیشترین سهم را در بین تمام بخش‌ها به خود اختصاص می‌دهد، اما می‌توان با کمترین میزان مصرف انرژی، آسایش مورد نیاز افراد در ساختمان‌ها را فراهم کرد.

در این بین راه‌های متفاوتی برای کاهش مصرف انرژی در ادارات وجود دارد که یکی از آن‌ها تنظیم درجه اسپلیت‌ها روی عدد ۲۵ است که تاثیر به سزایی در کاهش مصرف انرژی دارد از این روبه ازای هر یک درجه ۵ درصد در مصرف انرژی صرفه جویی می‌شود.

از طرفی یکی از روش‌های کم کردن مصرف انرژی استفاده حداکثری از روشنایی روز است که منجر به کاهش ۳۰ درصدی مصرف انرژی می‌شود.

همچنین به حداقل رساندن روشنایی راهرو‌ها اتاق‌ها و سالن کنفرانس می‌تواند در کاهش مصرف انرژی می توان در هنگامی که از تجهیزات برقی استفاده نمی‌شود آن‌ها را خاموش کرده یا در حالت آماده‌باش قرار داد.