به گزارش پارس نیوز، 
 علت انتخاب وی این است که پروفسور کاخا شنگیلیا رئیس IAUP اعلام کرد که در شوراى اجرایى این نهاد بسیارى از هنرمندان و فلاسفه و دانشمندان و کار آفرینان را از سراسر جهان در حال انتخاب هستیم.

که بتوانند استاندارد بین المللى ،در حوزه هاى مختلف کیفیت،سلامت،حلیت و اصالت را به مردم دنیا اعلام نمایند. و از این رو انتخاب افراد به عنوان سفراى بین المللى در جهان بر اساس معیارهاى مقبولیت اعتماد و نخبگى در سطح ملى و بین المللى صورت مى پذیرد.

سازمان بین المللی سیتی وان، اولین سازمان بین المللی در جهان است که اتحادیه بین المللی روٌسای دانشگاههای جهان (IAUP) مستقردر نیویورک و لندن در جولای ۲۰۱۷ ، این سازمان را به عنوان اولین سازمان علمی پژوهشی در شورای اجرایی اتحادیه (IAUP) در کشور اتریش انتخاب نمود.

سیتی وان طی مصوبه ۸ ژوئن ۲۰۱۸ به عضویت رسمی سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد (UNWTO) درآمده و به عنوان تنها سازمان بین المللی در حوزه کیفیت، سلامت ، حلیت و اصالت به تمام کشورهای عضوUNWTO معرفی شده است.