به گزارش پارس نیوز، 
مهران مدیری در اکران فیلم قانون مورفی