به گزارش پارس نیوز، 

 خوشحالم از داشتن دوستانی خوبی مثل شما و به خودم میبالم...و عذرخواهی از همه همراهانی که در این چند سال در همه روزهای تلخ و شیرین در کنارم بودند و باپیام های محبت آمیزشون به من قوت قلب دادند،از اینکه نتونستم جواب تک تکتون رو بدم ازتون عذرخواهی میکنم...ممنون که در کنارم هستید