به گزارش پارس نیوز، 

سیاوش طهمورث، در خصوص شایعاتی که در فضای مجازی مطرح شده، است، گفت: «من در صحت و سلامت کامل هستم و بستری شدنم در بیمارستان یک شایعه است و آن را تکذیب می‌کنم»