به گزارش پارس نیوز، 
لیلا اوتادی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: نه ژاپنی ها نابغه اند ونه ما کند ذهنیم !

تنها تفاوت ما دراین است که آنها

فرد "شکست خورده" را تشویق میکنند

تا موفق شود،ولی ما با فرد موفق میجنگیم

تا او شکست بخورد..!