به گزارش پارس نیوز، 

او در صفحه اینستاگرامش با انتشار عکس زیر نوشت:

ممنوعه که براى همه آزاد شد و براى من ممنوع ، خیلى وقت ها سکوت بهترین کاره ، ولى تو منطق من سکوت بخشى از ضعف میتونه باشه خیلى وقتا ، غر میزنم چون زحمت کشیدم ، حتى اگر ککه کسى هم نگزه ، همش حذف کردن رسمش نیست از نظر شما هست !؟

چشم هارا باید شست ...

فکرها هم همین طور