به گزارش پارس نیوز، 
محسن افشانی این استوری را در اینستاگرامش منتشر کرد.