به گزارش پارس نیوز، 

او با فیزیک بدنی این فرد شوخی کرد و در حالی که مهمانش معذب به نظر می رسید، گفت: «چرا این قدر تپلی شما، فیزیکت این طوریه، ها؟ دستت رو هم می ذاری رو شکمت! بذار همه ببینن، شاید برنامه رو دیدی یه ذره خجالت بکشی، کم کنی اینو!» بعد از انتقاد مردم به رفتار زشت این مجری، صفحه رسمی مسابقه در اینستاگرام درباره این اتفاق عذرخواهی کرد و مجری و تدوینگران مسابقه را مقصر این اشتباه دانست.