به گزارش پارس نیوز، 

خیلی ها تصور می کنند عادل فردوسی پور در برنامه ۹۰ مثل یک مجری ساده جلوی دوربین قرار می گیرد و کارش را انجام می دهد اما او هر دوشنبه در استدیو ۹۰، برای خودش ماجراهایی دارد.

تلفن های زیادی به فردوسی پور زده می شود و پیامک های بسیاری را باید جواب بدهد تا این که بتواند ۹۰ را سرپا نگه دارد.

البته واقعیت این است که با گسترش فضای مجازی و رد و بدل شدن خبرهای مختلف، حتی کار برنامه ۹۰ هم سخت شده و فردوسی پور خیلی خوب می داند که مخاطبان تلویزیون نسبت به سال های گذشته ریزش قابل توجهی کرده اند...