به گزارش پارس نیوز، 

حسن 23ساله نوزدهم مهرماه سال ۹۶ همسر ۱۸ ساله اش به نام مریم را که دانشجوی رشته رادیولوژی دانشگاه تهران بود داخل ماشین خفه کرد و جنازه وی را در جاده سعید آباد شهریار انداخت.

وی هفته گذشته در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد و گفت: چهار ماه بود که با مریم عقد کرده بودم. من عاشق مریم بودم و می خواستم بعد از خدت سربازی زندگی مشترکم را با او شروع کنم.

آخرین بار نوزدهم مهرماه سال ۹۶ با ماشین مقابل دانشگاه دنبال او رفتم تا با هم برای تفریح به بیرون برویم. قرار بود صبح روز بعد به خدمت سربازی اعزام شوم اما مریم اصرار داشت زودتر جشن عروسی مان را برگزار کنیم و سر زندگیمان برویم.من به او گفتم قبل از پایان خدمت نمی توانم مقدمات جشن عروسی را برپا کنم اما قبول نکرد.

سر همین موضوع با هم درگیر شدیم .من که کنترل اعصابم را از دست داده بودم در یک لحظه دستانم را جلوی دهان مریم گرفتم و او را خفه کردم .من واقعاً قصد کشتن Killing او را نداشتم اما وقتی به خودم آمدم که مریم دیگر نفس نمی‌کشید.خیلی ترسیده بودم به همین جنازه را در جاده شهریار انداختم و به خانه برگشتم.تا اینکه خانواده او ماجرای مفقود شدنش را به پلیس Police اعلام کردند و جنازه کشف شد.

وی در حالی که اشک می‌ریخت گفت :من مستحق قصاص هستم و هیچ دفاعی ندارم .می دانم اشتباه بزرگی مرتکب شده ام و حالا می خواهم تا زودتر از این زندگی خلاص شوم .

در پایان جلسه هیات قضایی وارد شور شد و دیروز پسر جوان را به قصاص محکوم کرد.