تور بافی صیادان در آستانه فصل سرما انجام می شود. تور بافی صیادان کاری برای آماده شدن فصل ماهیگیری است. 


هرساله از نیمه مهر ماه صید و صیادی در دریای خزر آغاز می‌شود و صیادان "پَره" پس از پایان صیادی درنیمه فروردین ماه اکنون آماده می‌شوند تا بار دیگر پیش از آنکه تورها را به دریا بیندازند آن‌ها را از انبار خارج کرده و با سروسامان دادن وسایل و ادوات صیادی و بافتن تورهای ناقص توسط چینیک چی‌ها صید ماهیان استخوانی را در پهنه دریای خزر شروع نمایند.

صیادان بر اساس مقررات موجود از نیمه مهرماه تا نیمه فروردین ماه فرصت دارند با انداختن تورهای صیادی آبزیان را به بازار مصرف عرضه کنند. یزدان نجارکریمی مدیرعامل شرکت تعاونی شهید خدمتگذار چالوس می‌گوید ابزار صیادی شامل انواع طناب ۲۸، تورهای ماهیگیری از۳۰ تا ۴۰ ،چوب پنبه (کَرب) و سرب بوده و چینیک‌چی‌ها با تخصص و مهارتی که دارند تورها را ترمیم می‌کنند .

غلامرضا شمس ناتری

تورهای پره در گوشه یی نگهداری می شود تا مورد استفاده قرار گیرد ۱
تورهای قبلی که با ماسه های دریایی مخلوط شده و نیاز به بازسازی مجدد دارد ۲
ابزار های صیادان برای بافتن تورهای صیادی ۳
یکی از ابزارهای مهم در صیادی پره تراکتور است که پس از پایان فصل صید در پارکینگ نگهداری می شود ۴
پس از گذشت شش ماه از آخرین زمان صیادی تورها برای بازبینی و ترمیم نقاط اسیب دیده از روی تراکتور به فضای باز آورده می شود ۵
نخ های ابریشمی در چینیگ بافته می شود ۶
تورهای پره در فضای باز گسترده می شود تا به وسیله چینیک چشمه های تور را ترمیم و بازسازی نمایند ۷
این دستگاه چوبی چینیک نام دارد که نخ ابریشم در دور آن بسته می شود ۸
همزمان با پهن کردن تور چیینک چی ها مشغول ترمیم تور می شوند ۹
تور را به وسیله چینیک ترمیم و بازسازی نمایند ۱۰
تراکتورها پس از شش ماه برای صید آماده می کنند ۱۱
چینیگ چی ها پس از کار روزانه به صرف چای و استراحت نشسته اند ۱۲
طناب های تازه باز شده دارای پیچ و تاب بوده و نیاز است که تاب آنها گرفته شود ۱۳
طناب هایی که تاب گیری شد مجددا به داخل کارگاه برده می شود ۱۴
طناب ها پس از تاب گیری با کمک وینچ تراکتور به صورت حلقه یی جمع می شود ۱۵
با کمک یک ظرف سرب های ذوب شده قالب گیری میشود ۱۶
طناب ها پس از اتمام تاب گیری سرب گذاری می شود ۱۷
هر تور پره هزار متر طول دارد و چینیگ چی ها پس از سرب گذاری و مار گذاشتن چوب پنبه با فاصله 20 سانتی متر آن را معین می کنند ۱۸
تور به طناب بافته می شود ۱۹
اجرهایی که بر زیر قسمت سرب قرار می گیرد تا از ساییده شدن تور در اب جلوگیری نماید ۲۰
اجرها با طناب خوب گرده زده می شود تا ماتع از ساییده شدن تور در کف دریا شود ۲۱
تورها پس از بافته شدن اماده می شود تا بر روی تراکتور قرار گیرد ۲۲