عکسی از محسن کیایی و دوستان قدیمی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.محسن کیایی و دوستان در چین.محسن کیایی و دوستان ساخت ایرانش.محسن کیایی و دوستان معروفش.