عکسی از استایل حدیثه تهرانی در ماشین که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.حدیثه تهرانی در ماشین است.حدیثه تهرانی در ماشین نشسته است.حدیثه تهرانی در ماشین با تیپ ساده است.