عکسی از مجید واشقانی در حیاط ویلایش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.مجید واشقانی در حیاط ویلا نشسته است.مجید واشقانی در حیاط ویلا در حال استراحت است.مجید واشقانی در حیاط ویلا است.