عکسی از دوران نوجوانی نادر سلیمانی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.نادر سلیمانی بازیگر مشهور است.نادر سلیمانی بازیگر قدیمی است.نادر سلیمانی معروف است.